lördag 3 juni 2017

Bok mot demokratin

Jag erkänner: Jag förstår inte. Har väl med den biologiska variationen att göra.
Den första fråga som infann sig: Är s.k. experter fria från politiska uppfattningar?

Ny bok mot demokratin

Tankesmedjan Timbro har just givit ut den amerikanske statsvetaren Jason Brennans bok ”Efter demokratin”.  På engelska heter den ”Against Democracy”. Brennan anser att de flesta väljare är djupt okunniga och de röstar fram politiker som inte är kapabla att fatta långsiktiga och rationella beslut. Därför bör dagens demokrati ersättas med ”epistokrati”, där experter styr.
https://timbro.se/forlag/efter-demokratin-argument-ett-nytt-styrelseskick/

Demokratin måste naturligtvis leverera i form av bättre levnadsomständigheter för väljarna. Och det är viktigt att utbildning och offentlig debatt ökar väljarnas kunskaper.

Dock är det många väljare som upplever sig orepresenterade – vilket är ett av skälen till att Donald Trump blev president i USA. Tanken att större expertinflytande och mindre valdeltagande skulle leda till något annat än större motsättningar och mindre samhällssolidaritet är märklig. Det är ett tecken i tiden att en dominerande tankesmedja väljer att ge ut denna bok.

Dock är det en bok som tvingar oss skärpa argumenten för folkstyret.


Folkstyret i rädslans tid

Den auktoritära populismen vann inte valen i Holland och Frankrike, men den växte.  Många varningslampor blinkar för demokratin. Och det demokratiska systemet gnisslar.

Det är angeläget att vi reformerar demokratin så att fler människor verkligen kan göra sin röst hörd. Detta gäller särskilt i Sverige, där vi har längre mellan valen än i de flesta demokratier.

Om detta har Daniel Lindvall och jag skrivit en bok, ”Folkstyret i rädslans tid”. Daniel var huvudsekreterare i Demokratiutredningen, är fil dr i sociologi och ytterst kunnig om existerande forskning på området.

Boken kommer i början av hösten:
http://fritanke.se/bocker/folkstyret-i-radslans-tid/
Skicka en kommentar