torsdag 14 maj 2020

Fossilfritt ökar

Ur Sveriges Natur:

Fossil energi först att fasas ut i coronakris

När energianvändningen minskar till följd av coronakrisen, är det fossila bränslen som fasas ut. Det var i alla fall så under årets första kvartal enligt den internationella energiorganisationen IEA.
Om nedstängningen av länder fortsätter kommer det leda till att energianvändningen minskar med sex procent i år medan klimatutsläppen minskar med åtta procent, eller 30,6 miljarder ton. Det skriver IEA i april, i Global Energy Review 2020.
En orsak till att klimatutsläppen minskar mer än energianvändningen, är att kol är på väg att fasas ut. Efterfrågan på det beräknas minska med åtta procent under året. Efterfrågan på olja beräknas minska med nio procent, bland annat eftersom trafiken minskat världen runt.
Men förnybart minskar inte, utan ökade istället med 1,5 procent under första kvartalet och beräknas fortsätta att öka. En orsak är att kostnaden är lägre.

Inga kommentarer: