tisdag 30 augusti 2016

freds-eller militärallians?


Sverige kan och bör bidra mer till avskaffande av våld. Men gör inte svenska politiker det? Nej, den bild vi ges säger att Sverige ägnar sig mest åt att tillsammans med NATO och USA rusta för krig. 
Många har fåtts att tro att säkerhet skapas genom ett NATO-medlemskap.

Vilken väg är mest löftesrik, samarbete i en fredsallians eller medlemskap i en militärallians? Nu drygt hundra år efter det första och sjuttiofem år efter det andra världskrigets utbrott borde vi ha lärt vår dyrköpta läxa: Fredsallianser är bättre än militärallianser. Helhjärtad satsning på samarbetet inom OSSE, införande av livskunskap på schemat från årskurs ett i skolan och omfattande folkbildning för spridande av freds- och ickevåldskultur kan vara Sveriges inriktning i stället för medlemskap i en farligt kärnvapenutrustad militärallians. 

måndag 29 augusti 2016

Befogad optimism?

Bra. Signerat i dagens UNT har rubriken "Hoppet står till solenergin". Här betonas allvaret i klimatförändringarna och samtidigt andas artikeln en viss optimism. Snart finns ingen ingen väg tillbaka till de fossila utsläppen.
I USA startas ett nytt solkraftverk nästan varannan minut, läser jag. Det som gör mig lite dyster efter den läsningen är att USA kan, från och med nästa år, ha en president, som heter Donald Trump. Han har inte förstått det som nästan varje femteklassare i Sverige förstått, nämligen att vi måste fortsätta omställningen.
En artikel i UNT om energi och klimat, som inte med ett ord berör kärnkraften, utan talar om solenergin som lösningen. Har det infunnit sig en insikt om de hittills omöjliga ekvationerna, att få rimlig ekonomi i nya kärnkraftverk och att finna hållbara lösningar på avfallsproblemet.
Tack för den artikeln

söndag 28 augusti 2016

<!-- Begin BlogToplist tracker code -->
<a href="http://www.blogtoplist.se/politik/" title="Politik">
<img src="http://www.blogtoplist.se/tracker.php?u=33501" alt="Politik" border="0" /></a>
<!-- End BlogToplist tracker code -->
<br><a href="http://xn--plattngen-92a.se/" title="Hemsida om plattänger" rel="external">Hemsida om plattänger</a>

lördag 27 augusti 2016

Bevare oss för sådana influenser

Debattartikeln i dagens UNT ger en skrämmande bild av tvångsäktenskap. Fadern och brodern till den Afganska flickan såg till att gifta bort henne med en man, som hon absolut inte ville ha. Giftermålet gick inte att förhindra.
Jag blir upprörd när jag läser något sådant. Flickan fick inte föra sin egen talan. Hon ville leva med en man som hon själv tagit ställning för.
Juridik, javisst. Men nog måste vårt samhälle kunna förhindra vansinnigheter av detta slag utan att bryta mot lagen. Flickan ropade på hjälp. Hon fick inte hjälp.
Vissa influenser utifrån är positiva. Bevare oss emellertid från dessa vidrigheter

Perspektiv i UNT

Under Perspektiv i dagens UNT fortsätter Bo Pellnäs att skriva om rustning för krig.  Tänk om vi kunde få se honom skriva om vilken roll Sverige kan spela för att åstadkomma avspänning och fred.
Tyvärr är han inte ensam
Alliansens partiledare gör som Bo Pellnäs. Beskriver de spänningar som finns och presenterar åtgärder, som ökar spänningarna. Hur konstruktivt är det.
I artikeln finns dock en liten varning för att förlita sig på en stormakt. En president Trump med åtkomst till kärnvapenknappen borde få många varningsklockor att ringa. Värdlandsavtalet uttrycker inget förbud att placera kärnvapen på svensk mark

För snarast över landstingsverksamheterna till kommunerna

Fjorton landstingsråd. Ingen reagerar över politikens kapitulation. Eller är det inte fråga om kapitulation. Kanske har politiken aldrig klarat sin uppgift. Nej, så kan det väl inte vara.
"Vi har tagit fram en plan" och "Vi har gett direktören i uppdrag" är vanliga politikersvar. Fjorton landstingsråd och alla tror att man åstadkommit förändringar genom att ta fram en plan. Den måste ju dock förverkligas och för detta krävs en hel del beslut. Sådana saknas emellertid. Och så länge man talar om att Akademiska ska hålla sin budget kommer eländet att fortsätta. Det är ett politiskt organ som är ansvarigt för budget. Alltid
Psykiatrin är ett krisområde. Har varit så i många år. Varför? Nja, det ska man analysera och sedan ta fram en plan
Lägg över alla landstingsverksamheter till kommunerna och låt dessa bilda samverkansområden kring, i första hand, sjukvård och kollektivtrafik

fredag 26 augusti 2016

Vad är centrum i sjukvården?

Jag har just läst en debattartikel. Förmodligen beror det på min förkylning. Jag hänger inte med. Men jag ska läsa en gång till. Vad sägs egentligen?
Så har vi detta med att politikerna i landstinget inte ser vad som är det politiska ansvaret. "Självklart ska Akademiska sjukhuset precis som alla andra förvaltningar hålla budget..." Jag skriver det för hundrade gången, minst: det är alltid ett politiskt organ, som är ansvarigt för budgeten.
Här har vi landstingets största problem. Politikerna vet inte vilken roll man har. Centrum ska utgöras av Politikerna, Professionen och Patienten. Tillsammans och var och en med sin roll.