fredag 28 april 2017

DAGENS REFLEKTION 28 april: L är bäst i miljöpolitiken

Vissa uppfattningar fastnar och blir till orubbliga sanningar. Hur mycket än verkligheten visar att den tidigare "sanningen" förbisprungits av en ny "sanning". Kanske upplever vi det jobbigt att ändra oss. Vi tvingas börja omvärdera.
Exempel på en "sanning", som jag anser inte längre gäller (kanske har den över huvud taget aldrig gällt) är att Centern är det främsta miljöpartiet näst efter Miljöpartiet. Vad gör Centern till ett tydligt miljöparti?
I miljöpolitiken är inte ovanligt att naturens och miljöns intressen kommer i konflikt med näringslivsintressen. Näringslivet blir allt bättre på att kompromissa mellan ekonomiska intressen, som inte är förenliga med naturens och miljöns, och miljöhänsyn. Det är dock förståeligt, om än inte acceptabelt, om de förstnämnda oftast får företräde. I sådana konflikter ställer sig Centern ofta på näringslivets sida framför att ta parti för miljön.
Jag påstår att Liberalerna är det parti, som har den mest sammanhängande miljöpolitiken och den mest framtidsinriktade. Nu gäller det bara att tala om för oss medborgare att så är fallet. Politiken för vår natur har Liberalerna ägt under långa tider. Sedan energipolitiken stegvis blivit allsidigt belyst är Liberalerna även här i främsta ledet. Vad som skett är att ett ensidigt tal om kärnkraft fått väljarna att tro att partiet är ointresserat av att utveckla användningen av förnybara energikällor. Programmet är härvid tydligt. Det förnybara är framtiden. Nu gäller bara att tydliggöra detta.
Liberalernas nya miljöprogram är tydligt, framtidsinriktat och motiverar att partiet benämns som det främsta miljöpartiet

torsdag 27 april 2017

DAGENS REFLEKTION 27 april: ena dagen allt ljus, nästa mest mörker

Härom da'n läste jag debattartikel skriven av socialdemokratiskt regionråd. Nu utvecklas allt på ett positivt sätt, var budskapet. I dag läser jag artikel skriven av vänsterpartistiskt regionråd (finns totalt elva regionråd), i vilken beskrivs en bedrövlig personalpolitik från majoriteten.
Så här är det ju. Antingen har man olika bilder eller beskriver man olika delar av verkligheten beroende på vad som gynnar egna partiet mest.
Om detta kan man säga att det är upp till oss läsare att göra bedömningen och att dra slutsatser.

Den slutsats jag, i första hand, drar är att jag ogillar den debatt som har argument, som är antingen svarta eller vita. Ty, så är väl ingen del av verkligheten. Om region Uppsala vet vi, till exempel, att väntetiderna vid Akuten är oacceptabelt långa, vi vet att köerna till vissa operationer medför onödigt lidande och för tidiga dödsfall. Vi vet också att den politiska styrningen uppvisar stora brister.
Vår kunskap omfattar även fakta om hög kvalitet på vården i regionen och om nyttan av framstående forskning.

Tänk vilken uppskattning den politiker skulle röna, som skrev en artikel om vad man anser inte är tillfyllest och hur man arbetar med problemen (jag skriver inte utmaningar, enär ordet används oftast för att dölja att man är osäker på hur problemet ser ut och att man inte har en aning om hur det kan lösas). Detta blandat med beskrivning av vad vi medborgare har anledning att vara stolta över.  Tänk om en ledande politiker vågade i skrift medge att "vi lyckas för närvarande inte med den politiska styrningen".

Till Salu
Domkraft
Barnstol i trä
Isoleringspapp Vesta PRO
Skridskor storlek 40

Köpes
Videobandspelare
Diaprojektor

Erbjuder
Föredrag ompatientsäkerhet
Föredrag om politisk styrning
Upprättande av skrivelser

Språket
Bra att kunna skilja på var och vart
"Jag vill va mä". Varifrån kommer alla dumheter?

onsdag 26 april 2017

DAGENS REFLEKTION 26 april: inte lätt att förstå

Luleå Basket vann i tre raka matcher över Uppsala Basket med övertygande siffror, men inte utklassningssiffror. I fjärde matchen gick det trögt för Luleå. Uppsala vann i utklassningsstil. Härigenom kom den fjärde, och som det visade sig bli, avgörande matchen att spelas i Luleå. Luleå vann övertygande.
Idrotten är inte lätt att förstå. Det är inte heller lätt att veta vilka idrottshändelser vi inte borde betala för att uppleva. Dock kan vi konstatera att Uppsala Baskets senaste hemmamatch är en sådan

tisdag 25 april 2017

DAGENS REFLEKTION 25 april: ...men tänk om Uppsala Basket vinner i kväll

Idrott fascinerar, trollbinder, framkallar gemensamhet, men orsakar också motsättningar.
När den fascinerar kan det handla om, till exempel, Uppsala Baskets, efter tre raka förluster mot Luleå Basket, övertygande seger i en fjärde match.
För visst är det fascinerande att ligans segrare i grundserien förlorar med 38 poäng. Visserligen lät man några bra spelare stanna hemma. Varför är inte lätt att förstå. Vid seger här i Uppsala hade laget varit klart för final. Ja, jo man får i kväll möjlighet att i hemmahallen glädjas över finalplatsen. Tillsammans med tusentalet norrbottningar. Det är klart att det är roligare än att glädjas inför tusen sura Uppsalabor. Med andra ord så hade Luleå lite tur ändå.
Men hur blir det om Uppsala skulle vinna i kväll? Då riskerar ju Luleå än en gång att få jubla inför deppande publik i IFU arena. Om man då inte låter sina bästa spelare stanna hemma. förstås. Men å andra sidan har man ju chansen att i en sjunde match, i hemmaarenan, ta sin fjärde seger.
En del av fascinationen består av taktik. Inte bara spelskicklighet. Taktik betyder visst ungefär samma som vad coachen säger.
Jag är säker på att båda coacherna säger i kväll till sina spelare att man vill att dom gör fler poäng än sin motståndare. Kanske brast Luleå i sin taktik härom kvällen när man besökte IFU arena.

måndag 24 april 2017

DAGENS REFLEKTION 24 april: Tiden talar mot NATO

När jag var barn hörde jag ibland vuxna tala om "Om ryssen kommer". Vi hör det fortfarande.

Man talar om ett allt aggressivare Ryssland. Vad står den ryska aggressiviteten för? Statsvetare, men även militärt insatta, anser aggressiviteten vara en produkt av den Nato-utvidgning som allt djupare har trängt in i det Ryssland ser som sin intressesfär, och som därmed kränkt rysk stormaktsidentitet. Ju starkare hotet från väst upplevs, desto mer desperat kan vi anta att Ryssland kommer att agera för att bekräfta denna stormaktsidentitet. Genom att cementera den ryska bilden av en expansiv och respektlös västallians kan ett svenskt Nato-inträde därför skapa förutsättningar för ytterligare rysk aggression. Andra anser att Ryssland strävar efter att utöka sitt territorium.

NATO har under lång tid ägnat sig åt att utvidga sig geografiskt. Det finns förvisso en logisk förklaring till att Ryssland då agerar som man gör, men är därför inte försvarbart.

NATO-anhängarna i Sverige tror att vår säkerhet ökar genom ett medlemskap. Syftet är gott. Men kan det vara så att den säkerheten i stället handlar om att steget innebär ökad osäkerhet.
Svenska politiker, undvik provokationer, som ökar landets utsatthet. Se till att stå utanför NATO och i stället profilera Sverige som en fredsskapare

Tiden talar mot svenskt NATO-medlemskapTill salu                                                     

Domkraft (inte använd)                                              

Barnstol i trä                         
                                                                              
Isoleringspapp Vesta Pro

Skridskor storlek 40

Basketkorgar i metall

Köpes

Videobandspelare 

Erbjuder

Föredrag om patientsäkerhet

Föredrag om politisk styrning

Upprättande av skrivelser


söndag 23 april 2017

DAGENS REFLEKTION 23 april: Har partierna börjat misstro NATO?

Vill du ha fred rusta för krig. Om du vill ha fred, förbered för fred.
Dessa utgångspunkter belyser skillnaderna mellan en säkerhetspolitik som söker fred genom avskräckning och en som söker fred genom avspänning.

Tron på våld som en effektiv konfliktlösningsmetod är djupt rotad, trots att historien visar att det är genom endast samtal och möten, som fred kan nås. Misstroende ökar risk för oöverlagda handlingar. Ett avtal om svenskt medlemskap i, liksom ett värdlandsavtal med NATO är handlingar, som skulle kunna skapa misstroende, från främst ryskt håll, och därigenom öka spänningen i Östersjöområdet. En annan följd av ett medlemskap är att Sverige därigenom godtar NATO:s kärnvapenpolitik och kan knappast vara trovärdigt längre i en kamp för avskaffande av kärnvapen och som främjare av avspänning och nedrustning.

Värdlandsavtalet som Reinfeldtregeringen sa ja till 2014, utan en offentlig debatt, tolkas nu av en del som ett de factomedlemskap.
Avtalet ger möjlighet för annat NATO-land att införa militära enheter i det svenska systemet och att anordna baser och placera vapen på svenskt territorium. Inget tydligt undantag görs för kärnvapen. Inte heller tas tydligt avstånd från rätten för annan makt att använda svensk mark för våldshandling mot annat land.

Sverige bör, liksom under det kalla kriget verka för undanröjande av den djupa misstro som finns mellan Ryssland och västmakterna. Mycket skulle kunna göras av Sverige och Finland tillsammans vad gäller förtroendeskapande åtgärder, förslag om rustningsminskningar och tillämpning av hela det åtgärdspaket som utarbetades inom ESK efter Helsingforsavtalet 1975.
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, förkortat OSSE, är en internationell organisation som arbetar med "tidiga varningar, konflikthantering, riskhantering och återuppbyggnad" i Europa. Till 1995 hette organisationen Europeiska säkerhetskonferensen (ESK). ESK bildades under kalla kriget som ett forum för dialog mellan väst och öst. OSSE har varit särskilt aktiv i före detta Jugoslavien med övervakning av allmänna val och liknande.

Sveriges budskap ska fortsätta att vara att konflikter måste lösas utan vapenanvändning och att dödande och förstörelse måste upphöra.

Är något möjligen på gång? Partierna talar visserligen bara om mera vapen och fortfarande inte om Sverige som en fredsskapande kraft, men inte så ofta om NATO-medlemskap
lördag 22 april 2017

DAGENS REFLEKTION 22 april: Vapnet mot våldet är ickevåldet och livskunskap

Människor i såväl Ukraina som Syrien och andra länder vill ha fred och ro. De idéer som förfäktas av Islamiska Statens ledarskap omfattas av endast en eller annan promille av alla muslimer. Det är tyvärr illa nog eftersom denna lilla andel har vapen och brutalitet att vålla död och lidande för miljoner människor. Några få som inte ser bättre alternativ ställer till det för alla genom att ta till våld i olika former. Och många producerar gärna vapnen som gör att dessa få kan tvinga på många andra sin vilja. Islamiska Statens krigare sägs nu närmast bada i vapen.


Våldet och ofreden måste mötas med folkbildning, upplysning och forskning för fred och om förmedling av kunskaperna till civila och militära ledare. Det handlar nu till exempel om att i fredsallians med Schweiz och andra stärka Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Denna organisation har tvingats kämpa mot våldsfrämjare i Ukraina och Ryssland med alldeles för små personella och ekonomiska resurser. Schweiz vill förstärka dessa och det bör Sverige beslutsamt bidra till. Vi behöver tänka mer och längre. Freds- och konfliktforskningens resultat bör bli lättare tillgängliga. Den post i statsbudgeten som administreras av Folke Bernadotteakademin och kallas Statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling måste utökas. Världens skolor är de platser där nya generationer kan få det uppväxtstöd som bidrar till att krigen kan avskaffas. Det kan kallas livskunskap och det bör förstås inrymma mycket mer än konflikt-, relations- och fredskunskap. Idéerna om medmänsklighet och allas lika värde är grunden, så som den svenska skollagen föreskriver men som lagstiftaren inte lyckats få bra genomslag för.

Till salu                                                     

Domkraft (inte använd)                                              

Barnstol i trä                         
                                                                              
Isoleringspapp Vesta Pro

Skridskor storlek 40

Basketkorgar i metall

Köpes

Videobandspelare 

Erbjuder

Föredrag om patientsäkerhet

Föredrag om politisk styrning


Upprättande av skrivelser