lördag 17 oktober 2020

Det här får vi inte låta oss luras av

 Som ett mantra uprepas åsikten, som nu blivitett slags sanning: det säkerhetspolitiska läget har kraftigt försämrats. Jag tror inte det är sant om man inte avser terrorismen och riskerna för cyberattacker. Ryssland sägs utgöra ett starkt hot. Det enda, som tyder på det är en del utfall, som har som syfte att skapa bilden av överlägsen styrka. Men fakta talar ett annat språk. Militärt, visar experter, ligger Rysslan efter i kapacitet till den grad att risken för ett angrepp på Sverige får ses som näst intill obefintlig.

Förslaget till statsbudget innehåller stora satsningar på försvaret med, bland annat, nystart av ett antal regementen. Nystarten är emellertid även en regionalpolitisk satsning. Visst är regionalpolitiska satsningar angelägna, men för sådana finns bättre former än vapen och soldater.

Sannolikheten upprepas tills den nästan har blivit en sanning

Inga kommentarer: