onsdag 14 oktober 2020

Kaninte nå´n berätta

 Har ni tänkt på de nya ö- och äljuden? Har pågått några år. Fascinerande är hur snabbt otyget fick genomslag. Nu ser ut som om inom media ingen får göra annat än att bräka fram ljuden. Har ni hört journalsiter uttala namnet Lööf? Att inte Annie ryter ifrån.

Kan någon berätta för mig hur sådant här uppstår?

Inga kommentarer: