onsdag 14 oktober 2020

Skattereduktion för glesbygdsbor

 

logotyp: Sveriges riksdag

13 oktober 2020

Aktuellt

 

Förslag till beslut

 

Utskott säger ja till skattesänkning för personer i glesbygd

Regeringen vill sänka skatten för personer i glest befolkade kommuner i främst Norrland och nordvästra Svealand. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Moderaterna och Sverigedemokraterna invänder mot utskottets förslag i en reservation.

Enligt regeringen får invånarna i vissa delar av Sverige, till följd av var de bor, bära en större del av energi- och miljöskatterna än genomsnittet av befolkningen. Dessa geografiska områden har ofta också en högre kommunalskatt än övriga landet och sämre tillgång till offentlig service.

Sänkt skatt i drygt 70 kommuner

Regeringen föreslår därför att boende i glest befolkade områden får en skattereduktion, alltså en skattesänkning, på 1 675 kronor per år. Den föreslagna skattereduktionen gäller drygt 70 kommuner i Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Dalarnas län, Värmlands län och Västra Götalands län. Förslaget kan enligt regeringen bidra till en levande landsbygd och skapa bättre förutsättningar för de personer som bor och betalar skatt i glesbygdskommuner. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Ska bidra till att personer vill bo kvar i eller flytta till glesbygden

Skatteutskottet håller med regeringen om att en livskraftig landsbygd behöver värnas med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. Skattesänkningen som föreslås kan enligt både regeringen och utskottet överbygga de nackdelar som det geografiska läget har för invånarna i glesbygd och bidra till att personer som arbetar eller är egenföretagare vill bo kvar i eller flytta till de aktuella kommunerna.

Skatteutskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringen ska börja gälla den 1 december 2020 och gälla retroaktivt för hela 2020.

Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig

Moderaterna och Sverigedemokraterna håller inte med utskottet och invänder mot förslaget i en reservation. Partierna tycker att en geografisk skattesänkning är orättvis och att både hushåll i hela landet och gles- och landsbygdsområden skulle gynnas mer av sänkta skatter för alla med små och medelstora inkomster, som exempelvis sänkta bränsleskatter och bättre avdragsmöjligheter för resor till och från jobbet.

Kontaktpersoner för media

Eva Berggren, föredragande skatteutskottet, telefon: 08-786 65 15, e-post: eva.berggren@riksdagen.se

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt och beslut sker onsdag 21 oktober. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Skatteutskottets ledamöter 

Dokument

Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU6 Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden - regional skattereduktion.  (Publiceras 16 oktober)

Om utskottens förslag till beslut

Innan riksdagen fattar beslut i en fråga behandlas den först i något av riksdagens utskott. Utskottet lämnar sitt förslag till beslut utifrån vad majoriteten av ledamöterna i utskottet tycker. De som inte håller med får lämna  invändningar, i form av så kallade reservationer. Riksdagen beslutar oftast som utskotten föreslår, men ibland får en reservation fler röster

Inga kommentarer: