torsdag 10 januari 2013

Feladresserad skrivelse

Tillgängligheten inom primärvården har förbättrats under Alliansens tid vid rodret i landstinget. Det var också ett vallöfte att så skulle ske.
Andra stora utmaningar finns. I dag läser vi om vårdcentral i Östhammar. Distriktsläkare anser sig underbemannade. I tidningen står att skrivelse har tillställts Primärvården. Men va nu. Vårdcentralen är ju en del av primärvården. Man menar naturligtvis Primärvårdens chef.
Varför skickar man skrivelse till sin egen chef? Det finns väl inom samma förvaltning snabbare kommunikationskanaler, till exempel, telefon och personligt möte.
Men varför skriver man inte, för det är ju en politisk fråga, till sin egen styrelse? Den mest korrekta gången borde vara att personalen tar upp frågan med sin chef, som i sin tur diskuterar frågan med primärvårdschefen. När man inte finner någon lösning och det är fråga om kvalitet och resurser måste styrelsen för verksamheten kopplas in. Och, vad säger den beställande styrelsen? Får den vad den beställt?
Skicka en kommentar