lördag 5 januari 2013

Gymnasier saknar bibliotek

Fem av tretton skolor lever inte upp till skollagens krav. Artikeln i dag handlar om frigymnasier. Det är staten, som har ansvaret. Om man inte uppfyller uppställda krav måste väl åtgärder vidtas. Det handlar formellt om avtalsbrott.
Konsekvensen bör rimligen bli att kraven omprövas eller att tillståndet dras in. Kanske vore det motiverat att, inte ifrågasätta friskolor, men däremot att fråga sig vem, som ska ha tillsynsansvaret. Borde möjligen kommunerna överta det från staten?
Skicka en kommentar