tisdag 13 december 2016

Ska man bygga på landsbygden. Eller för att vara med och förändra språket: lands bygden

Nu har diskussionen om hur Uppsala ska växa tagit ny fart. Inte en dag för tidigt. Nej alltför sent. Jag häpnar när jag går längs, till exempel Råbyleden. Vem kommer att trivas att bo där?

Landsbygden stod i centrum när kommunfullmäktige sammanträdde i går, läser jag i dagens UNT. Tvistefrågor var fördelningen av byggandet mellan tätort och landsbygd respektive bron över rike Fyris.

Tyvärr störs läsnigen av språket.
* "...riktade främst in sig på de rödgrönas restriktioner...". Främst är väl bestämning till "restriktioner" och inte till "in". Alltså: ...riktade in sig på främst de rödgrönas restriktioner...
* " ...då inte dom som äger marken själva tillåts avgöra vad den ska användas till." Bättre: ...då dom som äger marken inte själva tillåts...
* "Människor som vill bosätta sig på landsbygden ska inte behöva känna sig tvingande att flyta in till stan..." Utgår från att "flyta" är ett slarvfel. Däremot är ofoget med formen tvingande när man menar tvingade en kunskapsfråga
* Åsa-Nisse marxism" Ska väl stå Åsa-Nissemarxism.
* Spårvang" Kanske slarv
* "...sedan 1950 och 60-talet" Ska väl stå antingen ...sedan 1950- och 1960-talen eller sedan 50- och 60-talen

Skicka en kommentar