fredag 8 december 2017

Vadå valmöjlighet?

På Region Uppsalas hemsida ska man lätt kunna hitta en vårdcentral. Hitta vårdcentral är en rubrik. Under den finns bara vissa. Så småningom finner jag rubrikerna Landstingets vårdcentraler respektive Privata vårdcentraler. Privata? Nej, privat är något, som avser relationen patient - företag, utan inblandning av region/landsting.
Alla vårdcentraler drivna av regionen och de som drivs av extern utförare måste finnas i samma förteckning. Så här får det inte se ut.
Externa utförare ska ge oss alternativ. Men att "gömma" vissa vårdcentraler ger begränsade valmöjligheter. Till det kommer att avtalen måste skrivas så att det är tydligt vad som åligger vårdcentralerna. Jag ringde en externt driven vårdcentral, där jag inte är listad, för att få fyra stygn borttagna. Nej, det gick inte eftersom jag inte är listad.
Får nu komma till en annan externt driven. Var lätt att komma fram på telefon. Vänligt mottagande. Är välkommen om fyra timmar. Vårdcentralens namn är Liljeforstorg vårdcentral
Skicka en kommentar