söndag 21 oktober 2018

Ännu mer om NATO

Om vi blickar bakåt kan vi notera hur folkrättsbrotten har avlöst varandra. Många namn kan nämnas; Irak, Vietnam, Korea, Serbien/Kosovo, Kuba, Prag, Afghanistan m.flera.
Alla är olika, men likheter finns också. Bristen på förtroende är framträdande i alla konflikter.
Jag funderar då över vad som skapar förtroende och grund för samtal. Knappast hot om angrepp och skrammel med vapen.
Sverige skulle kunna spela en stor roll i ett arbete med förtroendeskapande åtgärder. Gör Sverige det i dag? Försök görs. Försök, som blandas med motsatta signaler. Margot Wallströms agerande i FN:s Säkerhetsrådet ställs mot Peter Hultkvists NATO-samarbete.
Sveriges profil kan vara och måste vara att dödandet ska upphöra och konflikter lösas genom samtal. Sverige kan vara fredens röst i världen om man vill. Just nu vill man inte tillräckligt.
Och...den profilen kan inte tecknas om man ärmedlem i en kärnvapenorganisation

Inga kommentarer: