lördag 19 januari 2013

Mål ska uppfyllas


Alla politiska partier är eniga om att rent vatten och frisk luft är viktiga för både människor och djur och hela vår omgivning.
Det som skiljer är däremot hur starkt de långsiktiga målen får påverka dagsaktuella frågor, vilken prioritering man gör.
Skicka en kommentar