söndag 6 januari 2013

Vem kommer att avgå?

God morgon världen diskuterar just nu, bland annat, huruvida någon partiledare kommer att avgå. Idéerna är flera. Det tycks vara två, som är internt ifrågasatta, center- och kristdemokraternaledarna. Någon spekulerade kring Folkpartiets ledare och hävdade att partiets enda fråga har partiet misslyckats med och därför kommer ledaren att bytas ut. Jag tror inte det. Björklunds skicklighet i debatter och intervjuer kommer att se till att han behåller sitt nuvarande mycket starka stöd. Han är dessutom en sympatisk person. Samtidigt visar väljarna allt mindre sympati för partiet. Den här otakten kan bli ödesdiger.
Jag tror partiet reser sig. Partiledningen består av flera kloka personer. Insikten om att man lämnat sin socialliberala fåra torde finnas. Insikten om att det som måste vara partiets ideologiska inriktning är inte att konkurrera långt ut på högerkanten utan att vara en borgerlig vänster, är självklar.
Det oundvikliga steget gissar jag kommer i slutet av detta år; steget bort från nuvarande allians. Ett radikalt och självständigt Folkpartiet med en socialliberal profil kan bidra till att vitalisera politiken och att skapa nya spännande samarbeten mellan partierna

Skicka en kommentar