måndag 20 maj 2013

Varför invändningar först nu?

Inläggen om det nya Psykiatrins hus upphör inte. I dag menar en skribent att huset är olämpligt som vårdlokal för psykiskt sjuka. Skulden läggs på administratörerna.
För en utomstående är det svårt att hänga med. Bilden jag har, vilken kan vara felaktig, är att alla yrkeskategorier har varit med i planeringen och att protesterna kom först sedan huset stod klart. Hur kan det bli så?
Skicka en kommentar