Nya tag för att slå ihop län och landsting till nya större regioner. Det vill nu regeringen, som därför under torsdagen utser två särskilda utredare med uppgift att ”modernisera den regionala indelningen”: Centerns Kent Johansson och socialdemokraten Barbro Holmberg.
Under många år har frågan om att skapa en ny regionindelning varit på tapeten. Utredningar och förslag har kommit och gått. Men enighet om hur det ska gå till har varit svår att uppnå. Skilda åsikter inom länen, mellan länen, inom partierna och mellan  partierna och partikonstellationerna  har bromsat reformviljan.
Under tiden regionfrågan varit mer eller mindre blockerad har det ändå hänt saker: En rad landsting är borta och ersatta av regioner, några efter sammanslagningar, andra efter att ha förblivit inom de uråldriga länsgränserna (från 1634!).
Om inget annat händer kommer snart samtliga de nuvarande folkvalda landstingen att ha ersatts av folkvalda regioner (med något större befogenheter, ”stulna” från de statliga länsstyrelserna).
Två mer radikala regionskapelser har sett världens ljus: Västra Götalandsregionen (sammanslagning av tre läns landsting) och Region Skåne (sammanslagning av Malmöhus läns landsting och Kristianstad läns landsting). Landstinget i Halland blev Region Halland och Gotlands kommun heter numera Region Gotland.
Från och med i år är landstingen i Kronoberg Jönköping, Östergötland, Örebro, Gävleborg och Jämtland omstöpta till regioner, innebärande att de utöver sjukvård, kultur och utbildning fått ett mer direkt ansvar för frågor om regional tillväxt och infrastruktur. Det är områden som tidigare legat hos företrädesvis länsstyrelserna.
Landstingens och regionernas intresseorganisation SKL (Sveriges kommuner och landsting) välkomnar att regeringen och dess civilminister Ardalan Shekarabi gett förre EU-parlamentsledamoten Kent Johansson (C) och avgående gävlelandshövdingen Barbro Holmberg (S) i uppgift att göra en ny utredning.
– De länsgränser som finns idag behöver ändras för att vi ska kunna hantera de utmaningar som till exempel sjukvården ställs inför. Utbildning och kompetensförsörjning för att matcha behoven på arbetsmarknaden är en annan anledning, samt kollektivtrafiken och andra behov där invånarna förväntar sig en mer likvärdig service, säger SKL:s ordförande Lena Micko (S) och fortsätter:
– För att öka möjligheterna för att på ett bra sätt genomföra en ny regionindelning behöver också staten och dess myndigheter se över och anpassa sina regionala gränser.
Civilminister Ardalan Shekarabi bemöter talet om att större regioner leder till minskad demokrati med argumentet att om inte folkvalda regioner får makten över tillväxtpolitiken kommer den att att ligga i händerna på organisationer där valda församlingar saknas.
Barbro Holmberg är landshövding i Gävleborgs län, ett uppdrag hon lämnar i augusti. Hon var tidigare socialdemokratisk migrationsminister och dessförinnan generaldirektör vid Migrationsverket. Hon har även arbetat som statssekreterare vid UD.
Kent Johansson som tidigare bland annat varit centerpartistiskt regionråd i Västra Götalandsregionen och ledamot av Europaparlamentet hade sitt första tunga uppdrag som landstingsstyrelsens ordförande i Skaraborg.