söndag 14 juni 2015

En sämre värld

Det är detta det handlar om. 
Berätta för mig ni som är av annan uppfattning än jag: hur kan medlemskap i kärnvapenorganisation öka säkerheten?
"En värld utan militäralliansfria länder blir förmodligen en sämre värld. Valfriheten i trängda lägen kan antas minska.
Hur påverkas olika delar av den ryska befolkningen/identiteten av de nyheter de får del av om vad som sägs i debatten och görs i försvarspolitiken i det Sverige som för många där länge framstått som något av ett idealland?
Hur påverkar det i sin tur rysk militär planering och övningsverksamhet.
Vilka samtal för egentligen UI och FOI med ryska företrädare om värdet av att sluta med militära verksamheter i Östersjön som innebär ett ryskt negativt bidrag till en spiral som redan är rör sig åt fel håll?
Det finns mycket att beakta utöver aspekten att var och en ska få bestämma själv, oavsett hur den andre eller situationen i stort påverkas."
Skicka en kommentar