onsdag 2 mars 2016

Från riksda´n om lärlingsutbildning

Detta förefaller vettigt. Kul att skriva det, för oftast har jag synpunkter på politiska beslut.

"Utbildningsutskottet vill förstärka lärlingsutbildningen

Lärlingsutbildningen på gymnasiet fyller en viktig funktion och borde vidareutvecklas. Det anser utbildningsutskottet som vill att regeringen undersöker hur den här utbildningsformen skulle kunna breddas.
Hösten 2011 infördes en lärlingsutbildning inom den svenska gymnasieskolan. Mer än hälften av utbildningstiden förläggs på en eller flera arbetsplatser och tanken är att eleverna ska kunna skapa en omedelbar kontakt med arbetsmarknaden. Utbildningsutskottet anser att den gymnasiala lärlingsutbildningen fyller en viktig funktion och menar nu att den här typen av utbildning borde breddas och förstärkas. Utskottet föreslår därför att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att undersöka hur utbildningsformen skulle kunna utvecklas, samt vilka konsekvenser det skulle få.

Företagen bör få välja lärlingarna själva

Utbildningsutskottet anser att lärlingsplatserna på den gymnasiala lärlingsutbildningen mer skulle kunna likna en anställning. Enligt utskottet borde företagen vara ännu mer involverade och ansvariga för att utforma den arbetsförlagda utbildningen. Företagen bör också få välja vilka lärlingar de ska ta emot. Vanliga anställningsintervjuer skulle höja lärlingsutbildningens kvalitet och status enligt utskottet.

Inspiration från Tyskland

Utskottet anför att Tysklands lärlingssystem kan vara en inspiration för Sverige. I Tyskland är ungdomsarbetslösheten betydligt lägre än i andra europeiska länder och en förklaring skulle kunna vara att den omfattande lärlingsutbildningen underlättar ungas etablering i arbetslivet. Utbildningsutskottet anser därför att regeringen bör uppmärksamma Tysklands erfarenheter vid utredningen av den svenska lärlingsutbildningen."
Skicka en kommentar