tisdag 23 februari 2016

Från Rd om kontroll av misstänkt illegal post


Detta var väl inte en dag för tidigt

Mer misstänkt illegal post bör kunna kontrolleras

Regeringen borde se över Tullverkets möjligheter att kontrollera misstänkta brev och paket. Det anser skatteutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett så kallat tillkännagivande till regeringen om det här.
I dag kan Tullverket bestämma att post som misstänks innehålla narkotika ska hållas kvar på ett postkontor så att tullen kan utföra sin kontroll. Men Tullverket har inte samma rätt när det gäller andra illegala varor som till exempel vapen eller barnpornografiskt material. Myndigheten får i dag inte heller fatta beslut om att hålla kvar och kontrollera post som kommer med bud- och transportföretag.
Ett enigt skatteutskott vill nu att regeringen skyndsamt ska se över de här reglerna och därefter återkomma till riksdagen i frågan. Förslaget grundar sig på en motion från M, L, C och KD.
Utskottets förslag om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade ett regeringsförslag om en ny tullag
Skicka en kommentar