tisdag 5 april 2016

Tre nya skolor. Info fr. Uppsala kommun


Uppsala kommun

Uppsala kommun logotype

Utbildningsnämnden har fattat beslut om 5 000 grundskoleplatser

Uppsala kommun - 2016-03-30 17:42 CEST
Vid utbildningsnämndens sammanträde idag har man fattat beslut om det förslag till lokalförsörjningsplan för de kommande fem åren som presenterades i början av mars. Nämndens beslut innebär att satsningen på 5 000 skolplatser för grundskoleelever blir av, bland annat ska tre nya skolor ska byggas i Rosendal/Ulleråker, Gunsta och Lindbacken.
–Jag är glad över att vi i och med detta beslut genomför nödvändiga satsningar för att alla som vill leva och bo i Uppsala ska få tillgång till en bra skolgång för sina barn, säger Caroline Andersson (S), ordförande i utbildningsnämnden.
Satsningen innebär för grundskolans del bland annat att tre helt nya skolor byggs, fyra skolor helt renoveras och sju skolor byggs ut. Redan idag är bygget av den nya Tiundaskolan igång, och det är klart att Brantingskolan ska rustas upp och öppna igen höstterminen 2018.
Satsningen omfattar även förskolan som får ett tillskott med 700 nya platser samtidigt som 700 platser rustas upp
Satsningen finansieras genom kommunala investeringar på 4 miljarder fram till och med år 2020.
–I och med nämndens beslut kan vi börja det rent praktiska arbetet med att få till stånd de nya skolorna och rusta upp de som ska rustas, säger Birgitta Petterson, kommunens utbildningsdirektör. 
Planen omfattar åren 2016-2020. Planen ska revideras årligen
Skicka en kommentar