tisdag 13 december 2016

Så befriande av Westerberg

Gamla och nya borgerliga partiledare har träffats. Westerberg anses ha förstört stämningen med sin sågning av blockpolitiken. Jag känner hopp när jag läser om detta.
Jag har skrivit i den andan under lång tid och agerat utifrån ett sådant synsätt. Och också bestraffats. Karriäristerna har envist försvarat låsningen vid blocket. "Hur ska vi annars nå makten?", har det låtit. Eko från partiledningen. Ty hur ska man kunna göra karriär om man inte är med.
När en kommande partiledning profilerar socialliberalismen, ty detta kommer att tvingas fram, kommer samma karriärister, som nu argumenterar för blockpolitik, att ivrigt foga sig i ett fördömande av densamma och börja läsa Westerberg och Ohlin. Detta är vad som krävs för karriären och detta vet karriäristerna.
Def.: Karriärist är en person för vilken den egna positionen är överordnad ideologin
Skicka en kommentar