onsdag 13 december 2017

DAGENS REFLEKTION 13 december: Kommunalråd utses inte av väljarna

I valet bestämmer vi väljare vilka personer som ska bli kommunfullmäktige-, regionfullmäktige- och riksdagsledamöter. Kommunalråd och regionråd utses av fullmäktige efter nominering från partierna. Hur många råd som ska utses beror på ett beslut i fullmäktige. Det borde sålunda inte, av främst två skäl, vara en självklarhet redan när partierna fastställer sina valsedlar, vilka som är kandidater. Ett parti kan nominera nummer fem på valsedeln som kommunalråd och fullmäktige kan besluta, till exempel, att kommunen ska ha endast två kommunalråd. Kommunalråds- respektive regionrådskandidat kan man bli först sedan antalet fastställts och partiet nominerat.
Det finns ingen automatik i att varje parti ska inneha en rådspost.
Exempel: På 90-talet fanns fem kommunalråd i Uppsala kommun (S, M o Fp)
Nuvarande ordning med 12 - 13 kommunalråd respektive regionråd vill jag kalla slöseri med skattepengar
Skicka en kommentar