onsdag 28 februari 2018

Björk, KD är inkonsekvent

Björn-Ove Björk KD, som aspirerar på en regionrådspost efter valet i höst intervjuades i Sveriges Radio Uppland i går. Han sa, bland annat, att han tycker att landstingen ska läggas ner. Han tror att det blir lika över landet. Han hadeingen fundering om att alla delar av landet är inte lika. 

Björks motivering för nedläggning av landstingen borde leda till uppfattningen att även kommunerna ska läggas ner. Motfrågor borde ha ställts. Björk är antingen okunnig eller populist eller okunnig populist. Det är allvarligt när journalistiken inskränker sig till frågan: vad tänker du om det

Det allvarligaste med sådana här inslag är att en del människor kan gå på och gilla okunskapen

Min fråga till Björk är: Vill du att staten ska ha hand om driften av alla välfärdstjänster, det vill säga, nedläggning av landsting/regioner och kommuner?

Inga kommentarer: