lördag 24 februari 2018

Är försvarsförmåga endast vapen och soldater?

"Försvarsmakten vill se ett fördubblat försvar till 2035 med 120 000 män och kvinnor."
I försvarssatsningarna, som Försvarsmakten vill se, ingår skydd mot sabotage, påverkanskampanjer och it-angrepp.
Visst behövs pengar och personer för att vi ska kunna skydda oss mot sabotage och liknande.
När det gäller militära angrepp anses det vara en självklarhet att ju mer vapen och större manskap man förfogar över desto mindre blir risken för angrepp. Kanske är det så.
Vad man bör fundera över är dock vilken betydelse fredsskapande insatser har och betydelsen av signaler såsom "vi tror inte på kapprustning utan på dialog".
Låt oss fundera över även det faktum att debatten om försvarspolitiken ensidigt handlar om mer vapen och fler soldater. Tänk om debatten om mer vapen kunde kombineras med tal om fredsskapande insatser, ty sådana kan ju ses som del av en försvarspolitik, enär dom bidrar till ökadsäkerhet.

Inga kommentarer: