måndag 8 juli 2019

Dagens språkpåpekande 8 juli

I dagens TV-program, TV4, läser jag:"...när Lotta får besök av bland annat Sonja Aldén..." Förutom dålig kommatering är det förolämpande att benämna en människa som en sak.
Ska naturligtvis lyda: "..., bland andra, Sonja Aldén..."

"...för att komma till bukt med problemen." Uttrycket lyder väl: Få bukt med problemen

Läser också: "..ska bland annat leda till:" Här menas med största sannolikhet: ..ska leda till, bland annat

För övrigt anser jag att de nya ä- och ö-ljuden förstör språket.


Inga kommentarer: