onsdag 8 januari 2020

Hastighetsbegränsning gav inte begränsad hastighet

Kommunen anser det vara
viktigt att beslut fattats om
hastighetsbegränsningar. 
Mindre viktigt dock att
hastigheterna blir begränsade.
På 40-sträckor är vanlig hastighet
60-70 km/tim


Inga kommentarer: