söndag 6 januari 2013

Höjd toleransnivå

En annan intressant fundering är huruvida toleransnivån har höjts och i så fall varför. Mig tycks det som om ideologisk omorientering accepteras i allt högre grad liksom att det finns ett överseende med felaktigheter. Kan det sammanhänga med förändringar av vad som är drivkraften i politiskt arbete? Ideologiska avsteg ursäktas om det gynnar personlig karriär? Det som förr betraktades som grovt övertramp av en lokal politiker acepteras i dag?
Skicka en kommentar