lördag 19 januari 2013

Snabb spridning
Vår atmosfär har en lång historia. Efter att jorden kallnat tillräckligt för att oceaner skulle bildas, fotosyntes komma i gång så att syre frigjordes
och ozon kunde bildas och skydda från den ultravioletta strålningen kunde livet lämna det skyddande havet. Under ca 400 miljoner år har jorden omgivits av ungefär den atmosfär vi har i dag. En global ”omrörning” av luften får vi framförallt  genom att solens instrålning värmer luft som stiger och ersätts av kallare luft som kommer in.
Inom ett skikt upp till 100 km höjd finns 99,99 % av luftens molekyler, som fördelas genom luftens rörelser.

Mälardalsområdet påverkas i första hand av luftrörelser inom ett bälte mellan 30 och 60 graders nordlig bredd.
Ett exempel på den snabba spridningen av utsläpp fick vi 1986 när radioaktiva ämnen från det havererade kärnkraftverket Tjernobyl spreds över bland andra Gävleborgs, Västerbottens, Västernorrlands, Västmanlands och de nordvästra delarna av Uppsala län. Stora vulkanutbrott och, till exempel, Kuwaitkrigets brinnande oljekällor håller föroreningar svävande i luften under lång tid, och sprider den över stora områden.
Skicka en kommentar