måndag 21 januari 2013

Styrelsen måste förklara

Det nya Psykiatrins Hus är snart inflyttningsklart. Läser jag rätt, tänkte jag när jag i fredags läste nyhetsartikel om att personalen är kritisk till lokalutformningen. Varför har man inte reagerat tidigare? Och varför har man inte frågat personalen om deras åsikter?
Jo, man säger sig ha protesterat redan från början. Vilka är då argumenten för att man byggt som man gjort? Och varför har man inte protesterat mer högljutt.
Det anges två starka invändningar mot Psykiatrins Hus. Tveksamt att skapa en sjukhusmiljö för de patienter det rör. Öppna kontorslandskap är ett hot mot sekretessen.
Utan mer information än genom en och annan tidningsartikel är det obegripligt att den här sortens kritik framförs när lokalerna ska tas i bruk.
Men styrelsen för Akademiska sjukhuset kanske kommer att bemöta kritiken
Skicka en kommentar