fredag 12 april 2013

Sverige halkar efter

"Sverige halkar efter andra länder när det gäller hur många hushåll som äger sin elproduktion, exempelvis i form av vindkraftandelar eller solceller. Regeringens kommande förslag om så kallad nettodebitering bör inte bara inkludera förnybar elproduktion i anslutning till den egna bostaden, utan också hushållens andelsägande av solceller och vindkraft. Det skulle möjliggöra även för hushåll som bor i lägenhet, att äga sin egen elproduktion och samtidigt bidra till ett förnybart och klimatsmart elsystem. Detta förslag undertecknas av Naturskyddsföreningen, Sveriges Konsumenter, Hyresgästföreningens Riksförbund, HSB Riksförbund, Svensk Vindenergi, Svensk Solenergi, Sala-Heby solelförening, vindkraftskooperativet O2 och Oberoende Elhandlare."
Skicka en kommentar