fredag 12 april 2013

Mälardalsrådet behövs, men förändrat

Jag hade förmånen att härom da´n delta i ett seminarium, anordnat av miljöutskottet inom Mälardalsrådet, om våg- och solkraft. Seminariet var ett uppdrag från Mälardalsrådets styrelse.

En av föreläsarna vid seminariet var Mats Leijon, professor i elektricitetslära vid Uppsala universitet, som diskuterade hur våg- och vindkraft i dag kopplas till tillväxt och sysselsättning. Seminariet diskuterade också vad som är på gång inom dessa områden och vad som krävs för att nå resultat. Vilken lektion vi fick. men vi fick också ta del av häftig kritik mot politiker generellt för oförmågan eller oviljan att se de möjligheter, som, förutom omställning av energisystemet, finns för svensk industri på detta område.

Vi som var där var, med två undantag, politiker i undanskymda positioner. Kritiken väcker åtminstone två frågor: Hur kan jag medverka till att man får en meningsfull dialog mellen forskarna på området och politiker? Hur måste arbetet i Mälardalsrådet förändras för att möjliggöra för de främsta företrädarna för medlemmarna att delta i föreningens arbete? Landstingsråd och kommunalråd har, i de flesta fall, arbetsbördor, som tvingar dem att välja bort den här typen av arrangemang till förmån för här och nu - frågor. Det är förståeligt, men likväl inte acceptabelt att så stora och för framtiden avgörande frågor, som vid detta seminarium, inte ledande politiker har möjlighet att ta del av.
Det finns ett värde i det samarbete som föreningen Mälardalsrådet bedriver, men nu behöver vi fundera, men inte för länge, över hur vi ska organisera samarbetet för att det ska bli ännu mera meningsfullt. Min tro är att ett första steg måste utgöras av att de frågor, som är aktuella i utskotten regelmässigt förs till styrelsen, som i sin tur tar ställning till huruvida medlemmarna ska ges en viss rekommendation om agerande i den aktuella frågan.

Kanske kunde rekommendationen till landstinget i Uppsala län, efter ovan nämnda seminarium, bli att göra investering för att utnyttja vågkraft från Fyrisån?  Mälardalsrådet har förutsättningar att bli ett mönster för regionalt samarbete, men då får vi inte fortsätta att gå i den riktning vi går, eftersom vi då kommer dit vi är på väg.

,

Skicka en kommentar