söndag 14 april 2013

Sverige når sitt mål

"Sverige kan tillsammans med Österrike och Estland bli de enda EU-länder som når sina mål om förnybar energi till år 2020. En ny studie på uppdrag av EU-kommissionen visar att om inga nya styrmedel i frågan kommer till, så ser 24 av de 27 medlemsländerna inte ut att kunna klara sina mål. Den nya studien visar att vindkraften sannolikt endast kommer leverera hälften av de 500 terawattimmar som satts upp som mål till 2020. Samtidigt ser energiuttaget från biomassa ut att bli mindre än uppsatta mål, 86 miljoner ton oljeekvivalenter jämfört med planerade 104 miljoner ton. Solkraften däremot ser ut att klara den rådande nedgången inom förnybartområdet bättre, enligt analysen. Det skriver Miljörapporten."
Skicka en kommentar