måndag 20 maj 2013

Statens granskning av viss skolverksamhet måste bli bättre

Skolinspektionen ska granska vissa av de skolor, som finns i en kommun, och kommunen själv ska granska andra. Skolinspektionen bör bli bättre på att granska, anser riksdagen. Skolinspektionen är staten, den stat, som en del anser vara bättre skickad än kommunerna att bedriva skolverksamhet. Det kan inte vara lätt att företräda en kommun när någon annan planerar för en del av verksamheten. Så här tycker riksda´n
"Riksrevisionens granskning av hur ansökningar om att starta friskolor prövas (UbU14)
Riksrevisionen har granskat Skolinspektionens behandling av ansökningarna från enskilda aktörer som vill starta friskolor. Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med anledning av granskningen. Riksdagen anser att det är viktigt att Skolinspektionen prövar ansökningarna på ett effektivt och likvärdigt sätt. Både riksdagen och regeringen håller med Riksrevisionen om att Skolinspektionens prövning kan utvecklas ytterligare. Riksdagen ser positivt på att det redan pågår ett förbättringsarbete inom Skolinspektionen som följer de flesta av Riksrevisionens rekommendationer och att regeringen följer utvecklingen.
Riksrevisionen anser bland annat att Skolinspektionen inte lägger tillräcklig tyngd vid att prövningen av ansökningarna ska bidra till att skapa ett varierat urval av friskolor och kommunala skolor. Riksdagen och regeringen håller inte med om detta, utan anser att Skolinspektionen i sin prövning endast kan beakta de kriterier som anges i skollagen. Riksrevisionen anser också att reglerna för prövning av ansökningar från enskilda aktörer som vill starta friskolor delvis är otydliga. Riksdagen vill avvakta med frågan tills den så kallade Friskolekommitténs utredning är klar. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet"
Skicka en kommentar