måndag 10 juni 2013

Framsteg för förnybart

Varje dag kan vi ta del av beskrivningar av framsteg för förnybar energi. Nedanstående finns i ett nyhetsbrev, som jag får regelbundet

Vindpark ska stå för Googles elförsörjning
En ny vindpark, som ska byggas, ska försörja sökjätten Google och bolagets datacenter i södra Finland med förnybar el i tio år. Google har träffat ett tioårigt avtal med den nordiska vindkraftsutvecklaren O2 och det tyska försäkringsbolaget Allianz.


Regeringen saknar ambitiösa mål för förnybart
Regeringen har satt som mål att andelen förnybar energi ska nå upp till 50 procent år 2020. Den målsättningen kan nås redan i år – sju år i förväg. Något annat långsiktigt mål för förnybar energi finns inte.


Kärnkraftens subventioner sinkar förnybar energi
Att kärnkraften fortsätter hållas under armarna av alliansregeringen innebär försämrade möjligheter till den förnybara energin. Västsverige drabbas särskilt hårt, skriver Lise Nordin (MP).


Skånsk gård storsatsar på solel
Krageholms gård utanför Ystad har installerat en solcellsanläggning med 92 kW effekt. Anläggningen invigdes i fredags av landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Även utan investeringsbidrag ska investeringen betala sig ganska snabbt.


Vattenkraften kan bidra till utveckling
Öppet brev till riksdag och regering: För att hela Sverige ska leva och utvecklas krävs en politik som ger likvärdiga förutsättningar för alla delar av landet. Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) arbetar aktivt för att de värden som vattenkraften genererar i större omfattning ska tillfalla berörda kommuner och regioner.


EU:s strafftullar på solceller riskerar både jobb och miljö
Var skulle mänskligheten vara utan solen? Hela vår tillvaro kretsar ju kring solen. Solen ger liv, solen ger värme och solen ger också energi. Men det finns mörka moln på himlen som kan göra just solenergi dyrare och mera otillgängligt.


När miljön offras på lönsamhetens altare
Handeln med utsläppsrätter blev inte vad många förväntade sig. Framför allt missgynnas miljön och etableringen av förnyelsebar energi, tvärt emot ursprungstanken. Nu vill EU-kommissionen försöka få igång handeln genom färre stödrätter i systemet, men motståndet är hårdnackat.

Stor potential för vindkraft i kallt klimat
Vindkraftskapaciteten växer snabbt i kallt klimat i världen. Enligt de senaste prognoserna kommer mellan 45 och 50 gigawatt vindkraft att byggas i kallt klimat fram till 2017, vilket skulle innebära en ökning med så mycket som 72 procent sedan slutet av 2012. Investeringarna uppgår till cirka 75 miljarder euro.


Intelligenta blad ska förutsäga vinden
Den danska rotorbladtillverkaren LM Wind Power har lanserat ett forskningsprojekt för att utveckla ”intelligenta” rotorblad som ska sänka kostnaden för vindkraft.

Amerikanska storbolag förklarar varför de satsar på vindkraft
Publiken på årets WINDPOWER-konferens i Chicago bevittnade en inspirerande paneldiskussion om motivationen hos amerikanska storföretag att investera i vindkraft för sin egen verksamhet. Enligt Google blir tillgången till förnybar energi en allt viktigare drivkraft för var de etablerar sig och var de växer.


”Unik möjlighet för polsk havsbaserad vindkraft”
Enligt en rapport från Ernst & Young kan den polska havsbaserade vindkraften skapa över 31 000 jobb till år 2025

Skicka en kommentar