måndag 10 juni 2013

Svårt att erkänna misstag

Ibland känns politiska motsättningar konstruerade. Man kan ju inte alltid vara överens.
Jag gör den reflektionen när jag läser om landstingets ambulansdirigering. Socialdemokraterna kritiserar landstingsmajoriteten för den situation, som uppstått, trots att man varit positiv till den lösning, som valts.
Så här står det på landstingets hemsida:
"Landstingen i Sörmland, Västmanland, Uppsala län och Region Gotland planerar för att ta över ambulansdirigeringen i egen drift.
– Detta är en samhällsviktig tjänst som alltid måste fungera. Vårt förtroende för Medhelp har skadats i och med deras agerande. Vi förutsätter att Medhelp är intresserade att föra en diskussion kring hur en ordnad övergång ska ske, säger landstingsrådet Nina Lagh (M).
Företaget Medhelp har aviserat att de inte kommer att leverera den avtalade tjänsten ambulansdirigering från och med den 19 juni. Bakgrunden till det är att Medhelp hävdar att uppdraget blivit mer omfattande är de räknat med.
Avtalet om ambulansdirigering föregicks av en offentlig upphandling och började gälla den 31 oktober 2011. Avtalstiden är tre år."

Ett annat exempel är matfrågan. En stor majoritet av landstingsfullmäktige beslutade att maten till Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping skulle köpas från Västmanlands läns landsting. De partier, som röstade emot var Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Jag röstade inte emot, men uttryckte från talarstolen avståndstagande. Ju tydligare misstaget visat sig ju mer har Socialdemokraterna kritiserat majoriteten. Nu har beslutats att tillagningskök ska byggas vid de två sjukhusen. Varför inte tydligt säga att man fattade ett dåligt beslut?
Skicka en kommentar