tisdag 26 november 2013

Dagens språk

Jag råkade lyssna på ett program i P4, som jag tror heter Retorikmatchen. Jag vet inte vad programmet går ut på, eftersom jag lyssnade endast en kort stund. Dock utgår jag från att barnens inlägg var författade eller granskade av vuxna. En formulering jag hörde var: "...utan varken TV eller dator...". Av sammanhanget kom jag fram till att man menade: "...med varken TV eller dator...". Kunde också ha uttryckts: "...utan både TV och dator...". Kanske var det meningen att illustrera retorikens svårigheter? I annat fall ska P4 skämmas.
Skicka en kommentar