lördag 23 november 2013

Samtal om försörjningen

Alltför många barn kommer i kläm när separerande föräldrar tvistar om vårdnad och försörjning. Riksda´n har nu beslutat att kommuner ska ge föräldrar möjlighet till samtal om försörjningen av barnen.

"Kommuner kan genom samarbetssamtal hjälpa föräldrar i separation att bli eniga i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Från den 1 juli 2014 måste kommuner ge föräldrar möjlighet att i sådana samtal även ta upp frågor som gäller försörjningen av barnen. Målet för samtalen ska vara att föräldrarna i samförstånd ska komma fram till lösningar om försörjningen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag."

Viktig fråga. Men hur kommer statens styrning gå till? Det räcker inte med ett beslut. Uppföljning och utkrävande av ansvar är förutsättningar för förverkligande

 

Skicka en kommentar