tisdag 28 januari 2014

Gott om jurister i Sverige

Jag blir så imponerad av all den juridikkunskap, som finns hos svenska folket. För att inte tala om förmågan att dra slutsatser av ett förhållandevis litet material. Själv saknar jag den förmågan. Jag ser inte varför en tidningsartikel kan ge mig möjlighet att ha en bestämd uppfattning. Kanske har det att göra med en annan svaghet, nämligen misstänksamhet. När jag läser artikeln tänker jag att det kanske finns aspekter, som inte framkommit. Jag tänker att det finns utbildade jurister, som läst kanske tusen sidor utredning i frågan. Kanske har dessa funnit något, som är av betydelse och som inte finns med i tidningsartikeln. Till det här kommer mångas känsla för straffets form och längd. "Det ska naturligtvis ge tio års fängelse". Och här sitter jag och på sin höjd förmår konstatera att det handlar om något olagligt, men helt oförmögen att bedöma vilket straffet ska vara och varför
Skicka en kommentar