onsdag 22 januari 2014

Vård av äldre ska inte vara effektiv

"Produktivitetsskillnader i äldreomsorgen mellan kommunerna Vårdanalys visar i en ny rapport att det finns stora skillnader i äldreomsorgens produktivitet mellan kommunerna. Detta trots att de strukturella faktorer som det statliga kostnadsutjämningssystemet har till uppgift att utjämna - och som kommunerna inte själva kan påverka - har justerats bort i beräkningen. Dessa skillnader tyder på en stor potential att på bred front öka produktiviteten inom äldreomsorgen. Samtidigt är uppföljningen och rapporteringen av vad som utförs inom omsorgen begränsad, vilket gör det generellt svårt att jämföra och mäta resultaten i svensk äldreomsorg." Förstatliga! Staten är bättre än kommunerna är på att bedriva verksamheter! Jag tycker mig höra ropen. Men ropen tror jag kommer från personer, som inte vill eller kan se problemen. Ett grundproblem torde vara att staten inte kan. Den kan inte hantera de verktyg den själv har tillverkat. En annan fundering handlar om vad effektivitet i verksamheten bland äldre ska innebära. Den kanske inte alls ska vara effektiv. Åtminstone inte om i effektivitet inte vägs in innehållet i tiden för det mänskliga mötet. Vilket inte är fallet. Slutsats: Vård av och omsorg om äldre ska inte alls vara effektiva.
Skicka en kommentar