måndag 27 januari 2014

Intressant debatt mellan Romson och Björklund i Agenda

Debatten mellan Åsa Romson och Jan Björklund i Agenda var intressant och givande. Längre från varandra kan nog inte två politiska motståndare stå. Skillnaderna finns inte bara i synen på kärnkraften utan även i synen på förnybara energikällor. Romson anser att inget annat än förnybart kan få gälla i dag, medan Björklund anser att kärnkraften måste byggas ut och att det förnybara är endast ett litet komplement. Den sistnämnda uppfattningen understryks ytterligare av Maud Olofssons beskrivning av Björklunds agerande i energipolitiken. "Jan ville alltid stryka ord som förnybart, solenergi, vingkraft. I den del av Agenda fick vi också höra Vattenfall tala sig varmt för ny kärnkraft och vi fick se avskräckande bilder från Fukushima om vad kärnkraften kan ställa till med
Skicka en kommentar