lördag 26 april 2014

I dag 28 år senare

I dag är det 28 år sedan den då värsta kärnkraftsolyckan inträffade. Den har senare, år 2005, överträffats av av Fukushima i Japan. Reaktor fyra spyr fortfarande, efter 28 år, ut sitt dödliga gift. Vad har vi lärt? Inte mycket, tycks det. Jo, våra verk är säkrare, vilket förmodligen stämmer, men dom är inte 100%-igt säkra. Och hur vi ska göra med det farliga avfallet vet vi inte. Är det inte dags att att lägga om kurs mot ett samhälle med hållbara energislag. Vi ska i dag sända en tanke till offren för Tjernobyl
Skicka en kommentar