måndag 21 april 2014

Ledande politiker vilseleder oss

Bland annat så här skrev Hans Blix, Rolf Ekéus och Sven Hirdman för några dagar sedan. Dessa tre är aktade personer med erfarenhet av diplomati, konfliktlösning och fredsskapande. "Det pågår en debatt, bland annat på Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets ledarsidor, om att Sverige bör bli medlem av Nato på grund av att vårt säkerhetspolitiska läge försämrats och därför att vårt försvar i rådande situation är för svagt. Vi delar inte denna bedömning. Ett grundläggande element i svensk säkerhetspolitik och diplomati är att verka för fredlig utveckling, stabilitet och ömsesidigt förtroende i den euro-atlantiska regionen genom att söka överbrygga rådande motsättningar. En sådan politik främjas inte av en svensk anslutning till NATO. Tvärtom skulle ett svenskt medlemskap bidra till att öka de politiska klyftorna i regionen." Men vilka svenska politiker har förstått detta? Tvärt emot vad ovan nämnda personer skriver höjer de ledande svenska politikerna rösten för ett NATO - medlemskap. Genom tvivelaktig opinionsbildning har man också fått fler än tidigare att dela sin uppfattning. Sverige borde gå i spetsen i ett arbete för spridande av en ickevåldskultur. En sådan strävan kan inte kombineras med ett inträde i NATO.
Skicka en kommentar