måndag 21 april 2014

NATO är en kärnvapenorganisation

Blix, Ekéus och Hirdman skriver också så här: "Ett centralt element i Natos försvar av medlemsstaternas säkerhet utgör användning av kärnvapen för ömsesidigt garanterad förstörelse, senast fastställt i Natos strategiska doktrin, antagen i Lissabon 2010 av alla medlemsstater. Som Natostat och som medlem i organisationens nukleära planeringsgrupp skulle Sverige ha svårt att trovärdigt fortsätta sin traditionella politik att verka för avskaffande av alla kärnvapen. Om Sverige blir medlem i NATO blir då nästa steg för våra centrala politiker att börja plädera för att Sverige ska skaffa kärnvapen?
Skicka en kommentar