onsdag 1 april 2015

Avvikelsen beror på avvikelse

Så här får man inte hantera vårt landstings ekonomi. Man klarar inte budget. Och när man ska ange förklaring till avvikelsen säger man: orsaken till avvikelse är avvikelse. Illa

Landstingets prognos något sämre än budget

Landstinget som helhet väntas göra ett plusresultat på 10 miljoner kronor under 2015. Det framgår av den senaste ekonomirapporten till landstingsstyrelsen. Prognosen innebär en försämring jämfört med budget på 27 miljoner kronor. Orsaken till avvikelsen är främst att Kollektivtrafiken, Landstingets resurscentrum och landstingsstyrelsens övergripande verksamheter har minus i sina prognoser.
Skicka en kommentar