söndag 29 mars 2015

Från december till mars - kunde mycket ha hänt

Den, så kallade, decemberöverenskommelsen håller fortfarande. Den innebär, i korthet, att när statsminister ska utses måste de riksdagsledamöter, som inte tillhör den konstellation varur statsministerkandidaten hämtats, tvingas lägga ner sina röster. Vidare gäller att om regeringens budgetförslag hotas av att inte gå igenom ska riksdagsledamöter med annan uppfattning tvingas lägga ner sina röster. En tredje handlar om att budgeten ska tas i sin helhet. Man har också kommit överens om vad man ska försöka komma överens om.

Många har välkomnat decemberöverenskommelsen. Jag förstår inte. Sju partiledare har kommit överens om kraftig inskränkning av demokratin. Ja, ja, men alternativet var ju nyval. Men hallå, sådant är väl en del av demokratin.

Det nyval, som utlystes , men inte beslutades skulle ha ägt rum förra söndagen. Tidningskommentarer säger att det mesta talar för att resultatet skulle ha blivit ungefär detsamma som det i september. Man stödjer sig på opinionsundersökningar. Dock är det ju så att en valrörelse inför ett val nu i mars skulle ha kunnat ge stora förändringar. Något som är högst troligt alldenstund intrycket för många var att det blev ett resultat där tafatt regeringsbildande blev följden.

Har man träffat en överenskommelse ska den gälla. Dålig stil att tala om att riva upp. Vet man inte vad man gjorde. Illa om man river upp. Illa att man träffade överenskommelsenSkicka en kommentar