måndag 30 mars 2015

Redovisa vårdskador. Och?


Och? säger jag. Landstingets politiker har fortfarande inte förstått vilket ansvar man har för, till exempel patientsäkerheten. Att ett sådant här yrkande ska behöva läggas år 2015 är ingenting annat än skandalöst. Det borde vara en självklarhet, inte bara nedanstående utan ständig och regelbunden uppföljning av patientsäkethetssituationen

"Arbete med att förebygga vårdskador ska redovisas löpande

Produktionsstyrelsen beslutade att landstingets arbete med att förebygga vårdskador ska redovisas löpande till styrelsen. Beslutet togs efter ett yrkande från Kajsa Dovstad (FP)."
Skicka en kommentar