onsdag 2 mars 2016

Ett anförande i angelägen fråga

Jag besöker gärna sammankomster och pratar om något av följande
angelägna frågor
Patientsäkerhet
Sverige och NATO
Politisk styrning

Skicka en kommentar