onsdag 2 mars 2016

Nu har talet om förstatligande av driften av skolorna tystnat

Vart tog talet om att överföra driften av skolorna till staten vägen? När det blev uppenbart att staten inte klarar sina uppgifter att få genomslag för den egna lagstiftningen kom från något håll krav och förslag på att staten måste ta över även driften av skolorna; en ologisk slutsats kan man tycka. Det gällde främst lagkraven om jämlik skola.
När frågor om och jämförelser med förskolorna började ställas uteblev svar på frågorna, men tycks också kravet på förstatligande av driften av skolorna ha dragits tillbaka. Inget konstigt i detta. Man kan ändra sig när fakta talar emot en. Det beklagliga är emellertid att ingen ville svara på frågorna om förskolan. Varje dialog upphörde helt enkelt

Skicka en kommentar