onsdag 6 april 2016

Kulturutskottet har kommit på nåt´som andra redan vet


Jo, sambandet hälsa - kultur har vi både anat och känt till. Kulturutskottet vill tala om detta för regeringen. Som om den inte visste det. Varför ger inte utskottet förslag på vilka beslut på kulturområdet som skulle kunna bidra till förbättrad hälsa? Här har ett utskott med ca 16 politiker sammanträtt för att sedan berätta något för regeringen; något som den redan vet


"Kulturpolitiken borde ta till vara det positiva sambandet mellan kultur och hälsa

Kultur kan bidra till bättre hälsa. Det menar kulturutskottet, som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att ta hänsyn till det positiva sambandet mellan kultur och hälsa i sin utformning av kulturpolitiken.
Kulturutskottet menar att kulturpolitiken kan bidra till en förbättring inom hälsoområdet, inte minst mot bakgrund av att sjukskrivningar av bland annat psykisk ohälsa ökar.

Det finns också flera exempel i Sverige som har visat på positiva samband mellan kulturkonsumtion och hälsa. Bland annat visar två pilotstudier i Stockholms län att smärtpatienter som deltagit i olika kulturella aktiviteter har fått förbättrat hälsotillstånd.
Det är enligt utskottet viktigt att regeringen tar till vara den forskning och de goda erfarenheter som finns på området i utformningen av kulturpolitiken. Ett enigt kulturutskott föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande med den uppmaningen till regeringen
Skicka en kommentar