söndag 2 oktober 2016

Sluta att skrämmas

Det gränsar till det självklara att USA skulle,även om Sverige inte är medlem i NATO, ingripa vid en konflikt som berör en Östersjöstat. Detta av främst geografiska skäl. Det är svårt att se att ett svenskt medlemskap i NATO ens marginellt skulle förstärka den fullt tillräckliga avskräckningssignal som redan finns.  
Om Sverige tar tydligt avstånd från NATO-anläggningar på svenskt territorium vore ett bra bidrag till avspänning. Det är också en väg till att stimulera andra EU-länder att agera på ett sätt, som var en del av målet med bildandet av EU, nämligen bidra till avspänning och skapa fred

Hans Blix m. fl. har med sin rapport Sverige, NATO och säkerheten visat att det går inte att göra troligt att Ryssland är ett reellt hot mot Sverige. Bringéus, som på regeringens uppdrag utrett NATO-frågan landar i samma slutsats.

Med vilka motiv fortsätter vissa att skrämma svenska folket? Mest ont gör det i mig när jag hör och läser om personer, som vill kalla sig socialliberala. deltar i skrämselpropagandan.

Att dessa personer måste bytas ut i vår riksdag i nästa val får vara en förhoppning, kanske också ett uppdrag. 


Skicka en kommentar