onsdag 21 december 2016

Eget och externt utförande är grannar


Nu kan man ju verkligen jämföra. Några vinster för
den externa utföraren torde inte vara möjliga. Åtminstone inte om kommunen sköter sin uppföljning

Uppsala kommun

​Beslut om drift av Björklingegården och Lundgården

Uppsala kommun - 2016-12-16 08:23 CET
Äldrenämnden beslutade torsdag 15 december att ge Vård & omsorg, Uppsala kommun, i uppdrag att driva vård- och omsorgsboendena Björklingegården och Lundgården i egen regi från och med 1 april 2018.
Vård & omsorg driver i dag Björklingegården, som har 34 lägenheter. Förenade Care AB driver Lundgården, som har 30 lägenheter.
De två verksamheterna ligger geografiskt nära varandra. Det gynnar och underlättar samarbete och kvalitetsutvecklingsarbete. Förvaltningen föreslår därför att Vård & omsorg får uppdraget att driva båda boendena. Produktionsförvaltningen uppfyller alla ska-krav och kvalitetskrav som krävs för en god och säker vård och omsorg.
Nuvarande avtal för driften löper ut 31 mars 2018. Det nya avtalet gäller i tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år
Skicka en kommentar